Download mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn đỏ mới nhất 2021

Photo of author

Bạn có đang tìm kiếm một mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn đỏ không? Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu giấy ủy quyền hóa đơn đỏ thì đây chính là địa chỉ dành cho bạn. Chúng tôi chia sẻ những mẫu giấy ủy quyền hóa đơn đỏ mới nhất năm 2020 giúp các bạn thuận tiện và rõ ràng hơn trong việc làm loại giấy tờ này.

Ủy quyền ký hóa đơn đỏ có được đóng dấu công ty không?

Tìm hiểu Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài Chính đã nêu như sau:

“ Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn”.

download-mau-giay-uy-quyen-ky-hoa-don-do

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là: Có nghĩa là quyền ký hóa đơn đỏ được đóng dấu công ty.

Quy định về việc viết giấy ủy quyền hóa đơn đỏ

Dưới đây là những quy định của nhà nước ta về việc viết giấy ủy quyền hóa đơn đỏ. Bạn có thể tìm hiểu theo link đi kèm.

  • Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài Chính đã quy định về hướng dẫn thi hành nghị định số Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Link tham khảo thông tư:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Thong-tu-39-2014-TT-BTC-huong-dan-51-2010-ND-CP-04-2014-ND-CP-hoa-don-ban-hang-hoa-dich-vu-229190.aspx

  • Công văn 75554/CT-TTHT ngày 20/11/2017 về chữ ký và dấu trên hóa đơn khi thủ trưởng đơn vị không ký trên hóa đơn do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Link tham khảo Công văn:

https://thukyluat.vn/cv/cong-van-75554-ct-ttht-2017-quy-dinh-chu-ky-dau-hoa-don-khi-thu-truong-khong-ky-ha-noi-5a530.html

  • Công văn 82451/CT-TTHT năm 2017 về tiêu thức thủ trưởng đơn vị trên hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Link tham khảo Công văn:

https://thukyluat.vn/cv/cong-van-82451-ct-ttht-2017-tieu-thuc-thu-truong-tren-hoa-don-gia-tri-gia-tang-ha-noi-5b190.html

  • Công văn 46422/CT-TTHT năm 2017 chữ ký và tiêu thức trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Link tham khảo Công văn:

https://thukyluat.vn/cv/cong-van-46422-ct-ttht-2017-chu-ky-va-tieu-thuc-tren-hoa-don-ha-noi-56beb.html

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn đỏ mới nhất 2020

Sau đây là một số mẫu giấy ủy quyền hóa đơn đỏ mới nhất năm 2020 mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn:

CÔNG TY TNHH A

—————

Số: 0001/UQ2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

Hà Nội, Ngày 7 tháng 01 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam

– Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

– Căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài Chính

Hôm nay ngày….. tháng…..năm…….tại…………………………Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông (Bà): Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc CÔNG TY TNHH A

Số CMT: 012345678 Ngày cấp: 15/05/2002 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông (Bà): Nguyễn Văn B

Chức vụ: Nhân viên kế toán CÔNG TY TNHH A

Số CMND: 876543210 Ngày cấp: 06/12/2005 Nơi cấp: Công an Nam Định.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

– Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.

– Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty TNHH A.

“ Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng…

– Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:

– Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế …………

– Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

– Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

( Ký , ghi rõ họ và tên )

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký , ghi rõ họ và tên)

Lưu ý khi sử dụng giấy ủy quyền hóa đơn đỏ

Việc sử dụng giấy ủy quyền hóa đơn đỏ cũng có rất nhiều vấn đề cần phải tìm hiểu kỹ cũng như chú ý để tránh những hậu quả về sau. Dưới đây là những lưu ý mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn về vấn để sử dụng giấy ủy quyền hóa đơn đỏ:

  • Thứ nhất về vấn đề sau khi chấm dứt việc ủy quyền thì việc đầu tiên cần làm là hủy giấy tờ gốc mà 2 bên đã nhận
  • Thứ 2 mỗi bên nên tìm hiểu thật kỹ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để tránh trường hợp thắc mắc hay kiện tụng xảy ra không mong muốn
  • Bên được ủy quyền cần yêu cầu bên ủy quyền cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hình ảnh, những phương tiện cần thiết để thực hiện việc được ủy quyền
  • Nếu có được hưởng thù lao hay lợi nhuận thì bên được ủy quyền cần ghi rõ chi phí và mức độ hợp lý

Kết luận

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn đỏ mới nhất năm 2020 mà chúng tôi muốn chia sẻ cho bạn. Hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc soạn ra được mẫu giấy ủy quyền cho cơ quan mình.

5/5 - (2 bình chọn)

Leave feedback about this

  • Rating