[Download] 10 mẫu đơn xin nghỉ phép không lương file word 2021 mới nhất

Photo of author

Theo Luật lao động trong 1 tháng làm việc chính thức người lao động được nghỉ một ngày phép có hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, đôi lúc người lao động có nhiều việc phát sinh trong cuộc sống hàng ngày cần phải nghỉ phép như việc hiếu, hỷ. Vậy việc nắm trong tay một số mẫu nghỉ phép không lương là cần thiết để đến lúc cần là có ngay. Bạn có thể tham khảo một số mẫu đơn nghỉ phép không lương chuẩn năm 2020 qua bài viết sau

Đơn xin nghỉ phép không lương sử dụng khi nào?

Theo quy định của Luật lao động, ngoài những ngày nghỉ phép năm và nghỉ một số ngày việc riêng như: bản thân kết hôn, con ruột kết hôn, bố/mẹ/vợ/chồng/con chết được nghỉ theo số ngày quy định trong Luật và được hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, trong trường hợp đã nghỉ hết số ngày quy định mà vẫn chưa giải quyết xong công việc thì người lao động có thể thỏa thuận với người lao động để được nghỉ không hưởng lương.

Những thông tin cần có trong đơn xin nghỉ phép không lương của năm 2020

Đơn xin nghỉ phép bao gồm có 3 phần chính:

  • Phần mở đầu của lá đơn xin nghỉ phép là bạn cần gửi lá đơn này đến những phòng ban nào? Bạn ghi nơi bạn cần gửi đơn đến để các phòng ban biết lưu trữ và tính lương cho bạn.

Tiếp đến là họ tên và bộ phận bạn đang làm việc

  • Phần nội dung: Bạn trình bày lý do xin nghỉ, thời gian xin nghỉ, và điện thoại liên hệ (nếu cần) và hứa sẽ đi làm đúng thời gian.
  • Phần kết thúc: Bạn thể hiện mong muốn tổ chức tạo điều kiện cho bạn nghỉ và gửi lời cảm ơn.

Ghi rõ ngày tháng làm đơn và ký tên.

Một số mẫu đơn xin nghỉ phép không lương file word 2020

Bạn có thể tham khảo một số mẫu đơn xin nghỉ phép không lương dưới đây

Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty

Phòng Hành chính – Tổ chức

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………….

Mã số nhân viên: …………………………Bộ phận:………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này, xin Ban giám đốc Công ty, phòng Hành chính – Tổ chức chấp thuận cho tôi xin nghỉ không lương ….., kể từ ngày …………………………….đến hết ngày……………

Lý do:……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… (ghi cụ thể lý do)

Rất mong Ban giám đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………….., ngày……….tháng…….năm 2020

Ban giám đốc

(ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của phòng Tổ chức

(ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2: Dành cho cán bộ công chức, viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi: Ban giám hiệu trường ABC

Phòng Hành chính – Quản trị

Trưởng phòng Kế toán

Tôi tên là: ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

Chức vụ (chức danh) ……………… ……………… ……………… ……………… …………………

Đơn vị công tác: ……………… ……………… ……………… ……………… ………………  ……..

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám hiệu Nhà trường, phòng Hành chính – Quản trị, chấp thuận cho tôi xin nghỉ không lương ….., kể từ ngày …………………….đến hết ngày……………

Lý do:……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… (ghi cụ thể lý do)

Rất mong Ban giám hiệu tạo điều kiện xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………….., ngày……….tháng…….năm 2020

Ban giám hiệu

(ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của phòng Tổ chức

(ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám Đốc Công Ty ………………… ……………………

– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

– Trưởng bộ phận ……………… ………………… ……………….

Tôi tên là: …………………………………………………… Nam/ Nữ: …………

Ngày tháng năm sinh: ……………… ………………

Chức vụ: ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

Đơn vị công tác: ……………… ……………… ……………… ……………… ……

Điện thoại liên lạc: ……………… ……………… ……………… ………………..

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng Hành chính -Nhân sự Trưởng bộ phận ……………… ……………… cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ ngày……………đến ngày ………….….

Lý do nghỉ phép:

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

Tôi xin tự nguyện …………………… trong thời gian nghỉ không hưởng lương.

Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày…..tháng…..năm

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Phòng HC-NS

(Ký, họ tên)

Trưởng bộ phận

(Ký, họ tên)

Người làm đơn

(Ký, họ tên)

Mẫu 4:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám Đốc công ty

– Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự

– Trưởng phòng (phòng ban bạn làm việc)

Tôi tên là:………………….. ………………….. ………………….. ………………….. …………………..

Hiện đang là … (chức vụ của bạn) tại bộ phận………………….. ………………….. ……………

Địa chỉ:………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. …

Điện thoại liên lạc:…………………. ………………….. ……………….. ……………….. …………….

Nay tôi viết đơn này kính xin Ban Giám đốc công ty, phòng hành chính nhân sự, chấp thuận cho tôi được nghỉ không lương …. ngày; kể từ ngày….. đến hết ngày…

Lý do:………………………(Nêu rõ lý do)

Tôi đã bàn giao công việc cho ông/bà:………(là đồng nghiệp của tôi, hiện đang giữ chức vụ ………….. tại bộ phận…………)

Các công việc được bàn giao: ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng.

Rất mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận

Xin trân trọng cảm ơn!

.………., ngày…….tháng……. năm 2020

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Những lưu ý cần biết khi viết mẫu xin nghỉ việc không lương

Để lá đơn xin nghỉ việc của bạn chuẩn xác và chuyên nghiệp, bạn cần lưu ý đến những vấn đề sau:

Đơn xin nghỉ có thể viết bằng tay hoặc đánh máy, nếu viết bằng tay được là tốt nhất

  • Tuyệt đối không viết sai chính tả, không viết sai ngữ pháp
  • Đưa ra thời gian cụ thể cho việc nghỉ phép (Bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc)
  • Ngắn gọn, xúc tích, chỉ trong 1 trang giấy là đủ. Tránh lan man, dài dòng không cần thiết
  • Phải trình lá đơn xin nghỉ việc cho người quản lý trước khi nghỉ.

Để viết một lá đơn xin nghỉ việc không lương không phải là khó nhưng cũng không hề đơn giản nếu như bạn chưa biết bắt đầu từ đâu và nội dung của nó cần những gì. Trên đây là chia sẻ của mình về cách viết đơn xin nghỉ phép không lương chuẩn 2020, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn khi có nhu cầu.

Rate this post

Leave feedback about this

  • Rating