Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh là gì?

Photo of author

Những khái niệm về nghề nghiệp là những khái niệm cơ bản khi chúng ta đi làm. Chắc hẳn bạn sẽ nghe qua khá nhiều chức danh nghề nghiệp, nhưng đâu có ai hiểu hết được tường tận khái niệm của nó. Vậy bạn đã hiểu chủ tịch hội đồng quản trị có tên tiếng anh là gì chưa. Hãy cùng 35Express tìm hiểu rõ hơn dưới bài viết này nhé!

Chủ tịch hội đồng quản trị

Khái niệm

Chủ tịch hội đồng quản trị viết tắt là Chairman of the board – COB.

Chủ tịch hội đồng quản trị là người nắm giữ giữ quyền lực, quyền hạn nhất trong bạn giám đốc  là người lãnh đạo và điều hành giám đốc công ty. Người này có thể kiêm nhiệm vụ chức vụ giám đốc hoặc tổng giám đốc.

chu-tich-hoi-dong-quan-tri-35express

Thẩm quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị

Theo quy định điều 152 luật doanh nghiệp 2014 cụ thể như sau:

 1. Lập các chương trình và đưa ra kế hoạch hoạt động của một Hội đồng quản trị
 2. Chuẩn bị các chương trình, nội dung và tài liệu để phục vụ cho một cuộc họp nào đó
 3. Triệu tập đồng thời là chủ tọa cuộc họp từ Hội đồng quản trị
 4. Giám sát, theo dõi các quá trình về tổ chức thực hiện những nghị quyết Hội đồng quản trị
 5. Thực hiện việc tổ chức mục đích để thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị
 6. Là chủ tọa trong cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị
 7. Tuyển dụng thư ký nếu thấy cần thiết với vai trò hỗ trợ Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị để thực hiện nghĩa vụ theo thẩm quyền
 8. Ngoài ra, thẩm quyền có thể được đề cập trong điều lệ quy định tại công ty.

Xem thêm về Thuế môn bài tiếng anh là gì? Đặc điểm của thuế môn bài

Các cụm từ được sử dụng trong hội đồng quản trị tiếng anh

Những cụm từ liên quan đến chủ tịch hội đồng quản trị trong tiếng anh:

 • Quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị: Powers of the chairman of the board
 • Vai trò và quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị là gì: What are the roles and powers of the Chairman of the Board of Directors?
 • Chủ tịch hội đồng quản trị: Chairman of the board
 • Điều kiện làm chủ tịch của Hội đồng quản trị: Conditions of being Chairman of the Board of Directors
 • So sánh quyền của Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc: Compare the rights of the chairman of the board and the general director
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là gì: What is the Chairman of the Board of Directors of a joint stock company
  Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần : Chairman of the board of directors in a joint stock company

cac-cum-tu-duoc-su-dung-trong-hoi-dong-quan-tri-tieng-anh-35express

 • Trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị: Responsibility of the board chairman
  Chức danh của chủ tịch Hội đồng quản trị: Title of the chairman of the Language Management Council
 • Chủ tịch hội đồng quản trị phải là cổ đông: The chairman of the board of directors must be a shareholder
 • Nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần: Duties and powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company.

Trên đây ,là những thông tin về Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh là gì? cũng như các cụm từ liên quan. Để biết thêm nhiều thông tin hay mới mỗi ngày hãy thường xuyên theo dõi bài viết của 35Express nhé!

Xem thêm: Phụ lục hợp đồng Tiếng Anh là gì? Mẫu phụ lục hợp đồng Tiếng Anh

5/5 - (3 bình chọn)

Leave feedback about this

 • Rating