6 loại giấy tờ tùy thân thay đổi từ 2021 [CẦN BIẾT]

Photo of author

Năm 2021 đánh dấu nhiều sự thay đổi nhất là với định hướng nước ta biết thành chính phủ điện tử để tăng tốc độ phát triển, giảm thủ tục và 5 loại giấy tờ tùy thân thay đổi từ 2021 các bạn bắt bục phải biết và thay đổi như sau:

5 loại giấy tờ tùy thân thay đổi từ 2021

5-loai-giay-to-tuy-than-thay-doi-tu-2021-35express

Lộ trình cụ thể mà 5 loại giấy tờ tùy thân trên sẽ thực hiện như sau:

  • Từ 01/01/2020: Đổi Chứng minh thư sang Căn cước công dân
  • Tháng 01/2020: Đổi Thẻ bảo hiểm y tế (loại giấy) sang Thẻ bảo hiểm y tế (loại nhựa, gắn chip điện tử)
  • Tháng 06/2020: Giấy phép lái xe mới có thêm Mã QR
  • Từ 01/07/2020: Hộ chiếu (PassPort) sẽ gắn chip điện tử

Dự kiến 2021: Chứng nhận Đăng ký xe ô tô sẽ chuyển sang Thẻ nhựa, có thêm Mã QR

5/5 - (3 bình chọn)

Leave feedback about this

  • Rating