Download mẫu phiếu thu tiền theo thông tư 200 và 133 mới nhất 2021 (File word)

Photo of author

Phiếu thu tiền là chứng từ thu tiền mặt được sử dụng khi phát sinh ra một nghiệp vụ kế toán cùng với các mẫu như phiếu thi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,… liên quan đến tiền mặt hay ngoại tệ, đây cũng là mẫu hóa đơn thể hiện quá trình giao dịch với khoản tiền trong mẫu phiếu thu tiền theo thông tư 200 của chính phủ (trong bài viết có File word ở cuối bài viết các bạn có thể download về để tiện in).

Mẫu phiếu thu tiền là gì?

Mẫu phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt được các doanh nghiệp sử dụng để xác định số tiền mặt, tất cả các khoản tiền từ tiền Việt Nam tới tiền ngoại tệ khi nhập vào quỹ thì đều phải có Phiếu thu tiền. Người thủ quỹ có thể căn cứ vào mẫu phiếu thu để thu tiền hay để người kế toán có thể ghi các khoản thu liên quan hay ghi sổ quỹ.

Phiếu thu này sẽ được đóng thành quyển và ghi số từng quyển và dùng trong 1 năm, số trong phiếu thu sẽ được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.

Những thông tin cơ bản cần có trong phiếu thu tiền

Trong phiếu thu tiền bắt buộc phải có các thông tin cơ bản sau:

 • Số phiếu, ngày, tháng, năm lập phiếu
 • Ghi rõ họ tên người nộp tiền ở dòng “họ và tên người nộp tiền”.
 • Ghi đầy đủ địa chỉ người nộp tiền ở dòng “địa chỉ”.
 • Ghi đầy đủ nội dung nộp tiền vào dòng “lý do thu”.
 • Ghi đúng số tiền thu bằng chữ số ở dòng “số tiền”.
 • Ghi diễn giải bằng tổng số tiền thu bằng chữ ở dòng “bằng chữ”.
 • Ghi số chứng từ gốc kèm theo (nên ghi rõ kèm theo hóa đơn số bao nhiêu để có thể quản lý và theo dõi) ở dòng “kèm theo”.

Mẫu phiếu thu tiền theo thông tư 200 và 133 mới nhất 2020

Mẫu 1 – TT: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT – BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Đơn vị: …………………..

Địa chỉ: ………………….

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nộp tiền:……………… …………………. ……………… ………………………

Địa chỉ: …………….. …………………. ……………… ……………………… ………………………..

Lý do nộp: …………….. …………………. ……………… ……………………… …………………….

Số tiền:………………. ……………….. (Viết bằng chữ):………………..  ………………….

Kèm theo:…………………. …………………. Chứng từ gốc:

Ngày….tháng….năm…
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền(viết bằng chữ): …………….. …………………. ……………… ………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ: …………….. …………………. ……………… ………………………

+ Số tiền quy đổi: …………….. …………………. ……………… ………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu 2 – TT: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

PHIẾU THU

Ngày …….tháng …….năm ……

Quyển số: …………….

Số: ………………………

Nợ: ……………………..

Có: ………………………

Họ và tên người nộp tiền: …………….. …………………. ……………… ………………………

Địa chỉ: …………….. …………………. ……………… ……………………… …………………………

Lý do nộp: …………….. …………………. ……………… ……………………… …………………….

Số tiền: …………………. ……………………. (Viết bằng chữ): ……………… …………….

Kèm theo: …………………. ………………………… ……………… ……………………. ………. Chứng từ gốc.

Ngày …..tháng …..năm ……
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp

tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền(viết bằng chữ): …………………… …………………. ……………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………. ………………… …………………

+ Số tiền quy đổi: ………………. …………………… ………………….. ……………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu 3 – TT: Phiếu thu ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn v:…………

Bộ phận:……….

PHIẾU THU

Ngày …tháng …năm …

Quyển số: …………..

Số: …………………….

Nợ: ……………………

Có: …………………….

Họ và tên người nôp tiền: …………….. …………………. ……………… ………………………

Địa chỉ: …………….. …………………. ……………… ……………………… ………………………..

Lý do nộp: …………….. …………………. ……………… ……………………… ……………………

Số tiền: ……… ………… …………. ……….. (Viết bằng chữ): …………….. …………………. ……………… ………………………

Kèm theo:…………….. …………………. ……………… ……………………… Chứng từ gốc.

Ngày ……. tháng ……. năm ……..
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền(viết bằng chữ): …………….. …………………. ……………… ………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………….. …………………. ……………… ………………………

+ Số tiền quy đổi: …………….. …………………. ……………… ……………………… …………………………

Xem thêm: Download mẫu tờ khai căn cước công dân mới nhất 2021 File word

Hướng dẫn cách kê khai thông tin trong phiếu thu tiền mới nhất 2020

Cách triển khai, trình bày các thông tin trong phiếu thu tiền bao gồm:

 • Đơn vị và địa chỉ của đơn vị sẽ được ghi ở góc trên cùng bên trái của biểu mẫu.
 • Trên các phiếu thu phải ghi rõ số quyển và số của từng phiếu thu, kèm theo đó là ngày, tháng, năm lập phiếu.
 • Cần phải ghi chính xác họ, tên, địa chỉ người nộp tiền để tiện liên lạc khi có phát sinh sau này.
 • Phía dưới ghi rõ lý do nộp tiền.
 • Về đơn vị tiền thì phải ghi rõ số tiền và đơn vị tiền bằng cả chữ và số.
 • Cần ghi rõ số lượng chứng từ gốc đã nộp kèm trong phiếu thu.

Theo điều 8 khoản 2 điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định:

 • Doanh nghiệp mua vé máy bay qua trang thương mại điện tử cho người lao động khi đi công tác để phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính chi phí được trừ bao gồm vé máy bay điện tử, thẻ máy bay và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp đó.
 • Doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí là từ vé máy bay điện tử, giấy điều động công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp đó.

Kế toán sẽ kiểm lại số tiền đã nhận thực tế và nhập quỹ, số tiền này được ghi bằng chữ và bằng số. Sau đó, kế toán sẽ giữ lại một liên để ghi sổ quỹ, liên thứ 2 thì giao cho người nộp tiền, liên còn lại thì sẽ lưu lại ở nơi lập phiếu.

Download mẫu phiếu thu tiền mới nhất file word

 • Mẫu phiếu thu theo thông tư 133: Download
 • Mẫu phiếu thu theo thông tư 200: Download

Trên đây là những thông tin cần thiết về mẫu thu tiền theo thông tư mới nhất của Bộ tài chính. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về loại phiếu này.

Xem thêm: Download mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm file word mới nhất 2021

5/5 - (2 bình chọn)

Leave feedback about this

 • Rating