Google Classroom là gì? tìm hiểu chi tiết

Photo of author

Google Classroom là gì?

Google Classroom là một công cụ cộng tác miễn phí cho giáo viên và học sinh. Giáo viên có thể tạo một lớp học trực tuyến, mời học sinh đến lớp sau đó tạo và phân phối bài tập. Trong Google Classroom, học sinh và giáo viên có thể có các cuộc trò chuyện về các bài tập. Và giáo viên có thể theo dõi tiến trình của học sinh. Các trường phải đăng ký tài khoản Google Apps for Education miễn phí để sử dụng Lớp học.

Đặc điểm của Google Classroom

Trong ứng dụng Lớp học, học sinh và giáo viên có quyền truy cập vào các tính năng không có trong tài khoản Google cá nhân. Ví dụ: trong Biểu mẫu, giáo viên có thể thêm hình ảnh vào câu hỏi hoặc dưới dạng câu trả lời trắc nghiệm. Hộp thư đến của Gmail có các thông báo Lớp học được nhóm trong Hộp thư đến, giúp giáo viên và học sinh dễ dàng tìm thấy các cập nhật và nội dung quan trọng. Ngoài ra, công cụ Lớp học cho phép giáo viên tổ chức luồng lớp bằng cách thêm chủ đề vào bài đăng và giáo viên và học sinh có thể lọc luồng cho các chủ đề cụ thể.

Google Classroom cũng khuyến khích phụ huynh tham gia. Giáo viên có thể mời phụ huynh đến Lớp học Google để chia sẻ tóm tắt về công việc của học sinh và nhận bản tóm tắt email tự động về thông báo công việc và lớp học của học sinh.

Tóm tắt các tính năng của Lớp học Google bao gồm:

  • Kết nối giảng viên với sinh viên.
  • Làm cho nó dễ dàng để tạo ra một lớp học và mời người học.
  • Giúp người hướng dẫn phân phối bài tập.
  • Tạo điều kiện giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên.
  • Cho phép giáo viên tạo, xem xét và đánh dấu bài tập.
  • Cho phép học sinh thấy các bài tập trên một bài tập, tài liệu và tài liệu lớp học ở một nơi.

Lớp học là một phần của Google cho giáo dục

Các sản phẩm cốt lõi tạo nên bộ Google for Education bao gồm Lớp học, Gmail, Drive, Lịch, Vault, Docs, Sheets, Forms, Slides, Site và Hangouts. Không giống như Tài khoản Google cá nhân, ứng dụng Lớp học chỉ dành cho các nhà giáo dục, email có sẵn tại miền của trường, các ứng dụng này không có quảng cáo và hỗ trợ được cung cấp miễn phí.

Theo dõi 35express để cập nhập những thông tin hay và nhanh nhất nhé.

5/5 - (2 votes)

Leave feedback about this

  • Rating