Đề và gợi ý đáp án 24 mã đề môn Toán THPT 2022

Photo of author

Đề Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 có 24 mã đề, mỗi mã gồm 50 câu trắc nghiệm, được đánh giá có độ phân hóa tốt.

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-35express

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-1-35express

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-2-35express

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-3-35express

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-4-35express
Gợi ý đáp án Toán mã đề 122 thực hiện bởi ban chuyên môn Tuyensinh247:

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-5-35express

Gợi ý đáp án các mã đề khác:

Mã đề 101

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-6-35express

Mã đề 102

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-7-35express

Mã đề 103

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-8-35express

Mã đề 104

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-9-35express

Mã đề 105

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-10-35express

Mã đề 106

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-11-35express

Mã đề 107

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-12-35express

Mã đề 108

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-13-35express

Mã đề 109

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-14-35express

Mã đề 110

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-15-35express

Mã đề 111

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-16-35express

Mã đề 112

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-17-35express

Mã đề 113

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-18-35express

Mã đề 114

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-19-35express

Mã đề 115

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-20-35express

Mã đề 116

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-21-35express

Mã đề 117

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-22-35express

Mã đề 118

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-23-35express

Mã đề 119

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-24-35express

Mã đề 120

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-25-35express

Mã đề 121

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-26-35express

Mã đề 123

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-27-35express

Mã đề 124

de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-2022-28-35express

Năm 2022, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó gần 860.000 em thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển đại học. Ngày 7/7, các em đã hoàn thành hai bài thi gồm Ngữ văn và Toán. Sáng 8/7, thí sinh làm bài Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân); buổi chiều thi Ngoại ngữ.

Nguồn: https://vnexpress.net/de-va-goi-y-dap-an-24-ma-de-mon-toan-thpt-4484934.html

Xem thêm: Đề và gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2022

5/5 - (2 votes)

Leave feedback about this

  • Rating