Electoral Vote là gì? phiếu đại cử tri là gì? tìm hiểu chi tiết

Photo of author

Gần đây các thuật ngữ như Electoral Vote là gì? phiếu đại cử tri là gì? được đông đảo người sử dụng internet quan tâm không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới vậy Electoral Vote có nghĩa là gì? phiếu đại cử tri có tác dụng gì? tất cả sẽ có trong bài viết này.

Electoral Vote là gì? phiếu đại cử tri là gì?

Phiếu đại cử tri hay còn gọi là Electoral Vote đây là một loại phiếu quan trọng có tổng cộng 538 phiếu đại cử tri nếu trong quá trình bầu cử tổng thống mà bên nào đạt 270 phiếu đầu tiên thì người đó giành chiến thắng.

Các Cử tri đoàn của Hoa Kỳ là nhóm cử tri tổng thống theo yêu cầu của Hiến pháp để tạo thành bốn năm một lần với mục đích duy nhất của bầu chủ tịch và phó chủ tịch.

electoral-vote-la-gi-phieu-dai-cu-tri-la-gi

Điều II, Mục 1, Khoản 2 quy định rằng mỗi bang sẽ chỉ định các đại cử tri được lựa chọn theo cách thức do cơ quan lập pháp của mình xác định và nó sẽ loại bất kỳ người nào giữ chức vụ liên bang , được bầu hoặc được bổ nhiệm, trở thành đại cử tri.

Hiện tại có 538 đại cử tri trong Cử tri đoàn, và một đa số tuyệt đối của phiếu đại cử tri—270 trở lên — là bắt buộc để trường cao đẳng bầu ra chủ tịch và phó chủ tịch. Nếu không có ứng cử viên nào đạt được đa số tuyệt đối, một cuộc bầu cử ngẫu nhiên được tổ chức, theo đó Quốc hội Hoa Kỳ được yêu cầu bầu tổng thống và phó tổng thống.

Sự khác nhau giữa phiếu đại cử tri và phiếu bầu phổ thông?

Khi cử tri Mỹ bỏ phiếu trong một cuộc tổng tuyển cử, họ đang chọn đại cử tri và cho họ biết ứng cử viên nào mà họ nghĩ rằng các đại cử tri của bang họ nên ủng hộ. “Phiếu phổ thông toàn quốc” là tổng số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước.

Cuộc bỏ phiếu của Cử tri đoàn là gì và nó hoạt động như thế nào?

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ là một quá trình gồm hai bước. Đầu tiên, cử tri bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử ở mỗi bang. Ở hầu hết mọi tiểu bang, ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ giành được “phiếu đại cử tri” cho tiểu bang đó và nhận được số cử tri (hoặc “đại cử tri”) đó trong “Cử tri đoàn”.

Xem thêm: Lovesick là gì? Nghĩa là gì? Tìm hiểu chi tiết

5/5 - (5 bình chọn)

Leave feedback about this

  • Rating