Chính sách bảo mật

Chúng tôi hết sức coi trọng quyền Riêng tư của bạn và muốn bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng website của chúng tôi. Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân (sau đây gọi là “Dữ liệu”) có thể được chúng tôi thu thập qua website này. Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ quy định sử dụng.

THÔNG TIN QUY ĐỊNH BẢO MẬT – 35express.org

1. Thu thập dữ liệu

Quy trình đăng ký của chúng tôi chỉ yêu cầu một địa chỉ e-mail hợp lệ, một ID người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng user ID, e-mail, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể chứa tên thật hoặc những thông tin các nhân và vì vậy có thể xuất hiện trên website này. Cũng giống như nhiều site khác, chúng tôi có thể tự động ghi nhận những thông tin chung nằm trong các tập tin trên máy chủ của chúng tôi như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin cookie. Những quy định về việc quảng cáo trên website này được đưa ra dưới đây.

2. Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp

Được quy định khác trong bản Bảo vệ Riêng tư này

Chúng tôi được bạn chấp thuận, chẳng hạn đồng ý hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu.
Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với hoặc được cung cấp bởi một bên thứ ba;

Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp

Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng website này vi phạm Chính sách Bảo vệ Riêng tư, Điều khoản dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình.

Website này được mua bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng Dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đã quy định trong bản Chính sách này. Trong trường hợp bạn sử dụng liên kết trên site của chúng tôi để truy cập các site khác, đề nghị bạn đọc kỹ các chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các site đó.

3. Cookies

Cũng như nhiều website khác, chúng tôi thiết lập và sử dụng cookie để nâng cao sự cảm thụ của bạn, nhưng duy trì thiết lập cá nhân của bạn… Website của chúng tôi có thể đăng quảng cáo, và trong trường hợp đó có thể thiết lập và truy cập các cookie trên máy tính của bạn và phụ thuộc vào chính sách bảo vệ sự riêng tư của các bên cung cấp quảng cáo. Tuy nhiên, các công ty quảng cáo không được truy cập vào cookie của chúng tôi. Những công ty đó thường sử dụng các đoạn mã riêng để theo dõi số lượt truy cập của bạn đến website của chúng tôi.

4. Điều khoản với trẻ nhỏ

Chúng tôi không cho phép người dưới 13 tuổi làm thành viên của site này. Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị.

5. Biên tập lại hoặc xóa thông tin Tài khoản

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng biên tập thông tin trong tài khoản cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách sử dụng trang cấu hình cá nhân riêng của bạn. Bạn có thể yêu cầu xóa bỏ tài khoản của bạn bằng cách liên lạc với quản trị.

Nội dung hoặc dữ liệu khác mà bạn có thể đã cung cấp cho chúng tôi và không có trong tài khoản người dùng của bạn, chẳng hạn như các bài đăng có thể xuất hiện trong diễn đàn của chúng tôi, có thể tiếp tục duy trì trên trang web của chúng tôi mặc dù tài khoản người dùng của bạn đã bị xóa. Xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng để có thêm thông tin.

6. Thay đổi điều khoản này

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông cáo trên site của chúng tôi hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ e-mail mà bạn đã cung cấp và được đặt trong thiết lập người dùng của bạn.

7. Không đảm bảo

Mặc dù Chính sách Bảo vệ riêng tư đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

8. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

5/5 - (1 bình chọn)